Ş harfi ile başlayan hastalıklar

ABCÇ

DEFG

H – I – İ – J

KLMN

OÖPR

SŞTU

ÜVYZ

Ş.

  • Şah damarı (karotis) hastalığı
  • Şark çıbanı
  • Şaşılık
  • Şeker hastalarında idrar yolu enfeksiyonu