i harfi ile başlayan hastalıklar

ABCÇ

DEFG

H – I – İ – J

KLMN

OÖPR

SŞTU

ÜVYZ

İ.

  • İdrar yolları enfeksiyonları
  • İktidarsızlık
  • İmmünoterapi
  • İnce bağırsak hastalıkları
  • İnce bağırsak kanseri
  • infertilite (kısırlık) ve akupunktur
  • İnme (felç)
  • İnmemiş testis
  • İnterstisyel akciğer hastalıkları (yaygın akciğer doku hasarı ile seyreden hastalıklar)