f harfi ile başlayan hastalıklar

ABCÇ

DEFG

H – I – İ – J

KLMN

OÖPR

SŞTU

ÜVYZ

F.

  • Faranjit
  • Farenks kanseri (yutak kanseri)
  • Fasiyal paralizi
  • Femur başı avasküler nekroz
  • Fibröz displazi
  • Fonksiyonel nöroşirürji ve stereotaksi